Internacionalna klasifikacija stepena težine vode za rafting

Internacionalna skala se kreće od klase 1. do klase 6.
KLASE OD 1. DO 6. MOGU UKLJUČIVATI OZNAKE PLUS ILI MINUS + - KOJE POBLIŽE DEFINIŠU NIJANSE U KLASAMA.

Rafting Tara 2021

Internacionalna skala težine vode za rafting je priznata i propisana se za svaku rijeku na kojoj se održava sportski ili rekreativni rafting. Skala se kreće od 1. stepena težine do 6. stepena, sa + - varijacijama za svaki stepen, zbog preciznijeg definisanja svakog stepena.

Klasa 1 - LAKO

KLASA 1.: LAKO. Voda je brza sa malim valovima. Prepreke su rijetke, uočljive i lake za izbjegavanje. Opasnost za plivače je izrazito mala, a samospašavanje je jednostavno.

Klasa 2 - ZA POČETNIKE

KLASA 2.: ZA POČETNIKE. Ravni brzaci sa širokim, čistim prolazima i maticom koji su lako uočljivi bez izviđanja. Povremeni manevri mogu biti potrebni, ali stijene i valovi srednje veličine su lako prolazni za istrenirane veslače. U slučaju plivanja povrede su rijetke a asistencija prilikom spašavanja rijetko je potrebna.

Klasa 3 - SREDNJE

KLASA 3.: SREDNJE. Brzaci s umjerenim, neujednačenim valovima koji mogu biti komplikovani za izbjegavanje. Kompleksni manevri u brzoj struji i dobra kontrola čamca u uskim prolazima ili oko prepreka, stijena,  često su potrebni. Veliki talasi i opasne prepreke mogu biti prisutni,međutim nisu teški za izbjegavanje. Na  nepreglednim dijelovima preporučeno je izviđanje, samospašavanje je relativno jednostavno a asistencija potrebna u cilju izbjegavanja dužeg plivanja.

Klasa 4 - NAPREDNA

KLASA 4: NAPREDNA. Intenzivni, moćni, ali predvidljivi brzaci koji zahtijevaju precizno upravljanje plovilom u turbulentnoj vodi. Mogućnost nailaska na talase koji se ne mogu izbjeći, kao i na potencijalno zatvorene prolaze. Visoko preporučeno je izviđanje prije spustanja. Postoji srednja do čak visoka mogućnost za povrede u slučaju plivanja. Snažno preporučena asistencija kod samospašavanja.

Klasa 5 - EKSPERTSKI

KLASA 5.: EKSPERTSKI. Veoma dugi, preprijeceni ili snazni brzaci koji izlažu veslača nadprosječnoj opasnosti. Padovi mogu sadržavati velike nezaobilazne role i talase, ili strme prolaze uz  zahtjevnu rutu. Brzaci mogu biti vrlo dugi između mirnih dijelova, pa zahtijevaju visok nivo tjelesne kondicije. Kontratokovi mogu biti mal ii tesko dostupni, spasavanje od strane tima je cesto neophodno za prezivljavanje, izvidjanje je takodje neophodno ali cesto tesko izvodljivo.

Klasa 6 - EKSTREMNO

KLASA 6.: EKSTREMNO. Jedan stepen teže i komplikovanije od klase V. Ekstremno teško, nepredvidljivo i opasno. Posljedice grešaka su teške, a spašavanje može biti nemoguće. Samo za timove eksperata i to na povoljnom vodostaju, nakon detaljnog ličnog izviđanja i poduzimanja svih preventivnih mjera.

Ove klase mogu uključivati oznake plus ili minus + - koje pobliže definišu nijanse u klasama.

Takođe treba reći da se klasifikacija na kraju radi ličnom, dakle subjektivnom procjenom organizatora.

Rijeka Tara se kreće od trećeg do petog stepena na skali težine vode za rafting. Trenutni stepen težine zavisi od dosta faktora, od kojih su najuticajniji: godišnje doba, visina vodostaja, broj kišnih dana i količina kiše, količina snijega na okolnim planinama zimi, početak topljenja snijega, brzina topljenja snijega sa okolnih planina, broj sunčanih dana u rano proljeće i tako dalje.

 
 
Podjelite ovaj tekst:
raftingtara
+381 64 420 1956 (SRB)

0 Komentara

Ostavite komentar