Kratka istorija raftinga - splavarenja


istorija raftinga

Rafting je engleska riječ koja označava splavarenje na divljim vodama i relativno je noviji pojam u savremenom turizmu. I pored te činjenice, rafting primjetno posljednjih godina uživa epitet najpopularnijeg turističkog brenda na našim prostorima, koji svake sezone privlači sve više turista. Ipak, malo je onih koji znaju da je Foča kolijevka splavarenja od davnina, poznatog još u drugoj polovini 19. vijeka, kada su Tarom i Drinom, sve do pilana u Foči, spuštani balvani posječene šume, koju su eksploatisali Austrougari.

- Balvani su redani i međusobno povezivani čeličnim sajlama i željeznim klanfama i od njih su nastajali splavovi, a na njih nabacivana drvena građa, koju su samo izuzetno hrabri i fizički spretni i sretni pojedinci vozili Tarom i Drinom do pilana u Foči i Višegradu, pa sve do Beograda. Ti vješti drinski vukovi zvali su se triftari i od njih je zavisilo koliko će posječene šume iz bosanskih vrleti stići do središta Austrougarske carevine, koja je u 19.vijeku okupirala Bosnu. - Pripovjedaju danas stari Fočani, koji se rado sjećaju triftara, junaka koji su radeći ovaj opasan posao, za sebe i porodicu zarađivali hljeb sa sedam kora. U Fočanskom Muzeju postoji podatak da je još 1906. godine, jedan fočanski triftar, na drvenom splavu, Drinom, od Šćepan Polja do Foče, vozio jednog austrijskog šumarskog inžinjera, radi odmora i rekreacije, što bi se moglo uzeti za početak turističkog splavarenja u Foči i okolini.Beogradska ,,Politika ,, je opet, 1932.godine pisala o zamahu turističkog splavarenja na drvenim splavovima u Foči. Splavovi su naprijed imali drveno kormilo, kojim je snažni triftar upravljao plovilom kroz brzake i slapove Tare i Drine. Dešavalo se da se zbog plahoviterijeke, splav ukliješti među kamene hridi ovih rijeka, ili da se zbog udara raspadne, što nije bio rijedak slučaj.

OD TRIFTARA DO SKIPERA SA LICENCOM

Triftarenje, ili transport drvene građe Tarom I Drinom prekida Drugi svjetski rat, da bi se obnovio 1958.godine, kada se osniva Turistička organizacija Foče i kada triftari na svoje splavove preuzimaju turiste, ljude željne odmora i uživanja u čarima rijeke. Fočani svjedoče da je među drinskim vukovima sve do devedestih godina prošlog vijeka, najpoznatiji bio Adem Pendek, o kome se ispredaju brojne priče. Savremeni tempo života nameće i nove zahtjeve u splavarenju, pa drvene splavove, prije skoro 40 godina, zamjenjuju brzi i elegantni gumeni čamci, neoprenska odijela i sigurnosni prsluci, sve do današnjih dana. Rafting sa gumenim čamcima prekida posljednji građanski rat u BiH devedesetih godina prošlog vijeka, da bi nekolicina entuzijasta tu vrstu ekstremnog sporta i turizma, stidljivo počela obnavljati 1996.gopdine.

istorija splavarenja

- Šest kilometara nizvodno Drinom od Šćepan Polja, u mjestu Bastasi, u divljoj šikari na desnoj obali Drine, poslije rata nikli su prvi šatori i drvene nadstrešnice. - Prisjeća se Rade Šolaja, jedan od bivših skipera na gumenim čamcima, koji s ponosom ističe da je Foča danas, najveća prijestonica raftinga u Evropi i stjecište poklonika divljih rijeka iz cijelog svijeta. U samim Bastasima je niklo i savremeno rafting naselje od sedam kampova, gdje je smješten i najveći i najoppremljeniji naš Rafting centar Drina-Tara, na samoj obali Drine, sa preko 200 ležajeva.

Da je opština Foča prepoznala rafting kao dragulj među turističkim brendovima na ovim prostorima, bilo je jasno u ljeto 2007.godine, kada se ovdje organizuje prvo otvoreno rafting prvenstvo BiH, na Drini i Ćehotini, što je izazvalo veliku pažnju u regiji. A dvije godine kasnije, Foča će, zajedno sa Vrbasom i Banjalukom, postati i domaćin Svjetskog prvenstva u raftingu, na kome će nastupiti takmičari iz oko 40 zemalja sa svih kontinenata. To će dati značajan zamajac raftingu, koji iz godine u godinu dobija sve više pristalica. Danas je rafting ključni turistički potencijal ovoga kraja, pogotovu ako se zna da je prije šest mjeseci, Foča započela probijanje 18 kilometara dugog puta uz desnu obalu Tare, do Brštanovice, kako bi se izbjegao prelazak crnogorske granice. Radovi na izgradnji puta, u kome učestvuju Oružane snage BiH su pri kraju i vjerovati je da će novu rafting sezonu u 2017.godini, fočanski rafteri početi i novim putem uz Taru, sa teritorije Republike Srpske.

 
 
Podjelite ovaj tekst:
raftingtara
+381 64 420 1956 (SRB)

0 Komentara

Ostavite komentar